DATASKYDDSPOLICY

Syfte och innehåll

 • Hilding Anders Sweden AB (”vi”) värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi behandlar och använder personuppgifterna som vi samlar in från dig när du besöker och använder denna hemsida samt hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

 • Vi samlar in och behandlar IP-adress som du delar med oss för att kunna ge dig en bättre upplevelse när du besöker hemsidan.
 • Vi samlar också in och behandlar namn, telefonnummer, e-postadress i samband med förfrågningar avseende våra produkter och dylikt på vår hemsida (där sådan funktion finns).
 • Utöver ovanstående användning och ändamål, kan vi även använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna hemsida, för vår interna informationsinsamling, för statistisk analys samt (i förekommande fall) för att slutföra din produktbeställning och/eller för att kontakta dig angående försäljning och som del av vår uppföljning av kundrelationer. Vi använder IP adresser för att mäta användningen av denna hemsida. Sådan mätning kan även innebära övervaka användning av hemsidan för att hjälpa Hilding förbättra hemsidan, personifiera upplevelsen genom att skräddarsy innehållet du ser, optimera användarupplevelse och fastställa frekvens.

Vilken är den legala grunden för behandling av dina personuppgifter?

 • Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål 2.1 – 2.3 i Avsnitt 2 ovan grundar sig på Hilding Anders berättigade intresse om att förbättra hemsidan och för att analysera statistik.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

 • Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Hilding Anders Sweden AB som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till personuppgifterna.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom Hilding Anders-koncernen nämligen, Hilding Anders International AB för att tillhandahålla tjänster så som utveckling och support av denna hemsida. Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, så som Kunde & Co, Ridgeback Business Development AB och Rackspace International GmbH., tjänsteleverantör utsedd av Hilding Anders vilka tillhandahåller tjänster anslutna till denna hemsida eller dess funktioner, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dessa tjänster – exempelvis utveckling och support av denna hemsida.
 • Dina personuppgifter kan komma att delas till länder utanför EU/EES, så som USA och Schweiz, vilka kan ha en lägre grad av skydd för personuppgifter än det som erbjuds inom EU/EES. Överföringen är nödvändig för att viss tjänsteleverantör är lokaliserad utanför EU/EES. När dina personuppgifter delas till länder utanför EU/EES använder vi oss av standardavtalsklausuler som har godkänts av den Europeiska Kommissionen för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 • Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in. Det innebär att dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre behövs för att behandla en order eller förfrågan från dig, för att administrera ditt användarkonto eller för att administrera vår kundrelation. Statistik som endast innehåller anonymiserade uppgifter kan komma att sparas längre.


Vilka rättigheter har du?

 • Hilding Anders Sweden AB, organisationsnummer 556289-7941, adress Östra Storgatan 36, Hästveda, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Peter Sturm är dataskyddsombud och kan kontaktas på sturm@hildinganders.com
 • Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (om, till exempel, personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig). Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 3. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. Du har också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra gällande dina rättigheter enligt Avsnitt 2 är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@hildinganders.com eller via post till adressen ovan eller via telefon på +46 (0)40 665 67 00.
 • Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos den dataskyddsmyndighet som utöver tillsyn inom din jurisdiktion.

ÄNDRINGAR

 • Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna dataskyddspolicy på www.hilding.nu



COOKIEPOLICY

Cookies

Vad är en cookie?

 • En ”cookie” är en textfil som innehåller information som lagras på din dator. Cookies används av tekniska skäl för att underlätta ditt användande av hemsidan och för att vi ska kunna förbättra hemsidans funktioner. En typ av cookie är ”permanenta cookies” vilka sparar en fil på din dator som finns kvar under en längre tid. Denna fil kan därefter användas för att anpassa hemsidan baserat på dina val och preferenser. En annan vanlig typ av cookie är ”session cookies”. Session cookies skickas mellan din dator och en server för att samla in information vid ditt besök på hemsidan. Till skillnad från permanenta cookies sparas inte session cookies efter att du har stängt ner din webbläsare. Besök gärna www.allaboutcookies.org för mer information om hur cookies fungerar.

Vilka cookies används på hilding.nu?

 • Google Analytics
  Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår hemsida. Därför använder vi webanalysverktyget ”Google Analytics” för att analysera våra hemsidebesökares beteende på en anonym och aggregerad nivå. Vi tillåter Google Analytics att installera och hantera cookies på vår hemsida. De cookies som används via Google Analytics är följande:
  • Hilding.nu (_ga)
   Cookien lagrar information om besöksaktivitet. Cookiens syfte är att förbättra besökares användarupplevelse . Cookien är en ”permanent” cookie och lagras på din dator i 12 månader. Cookien delar inte information med tredje part. Det finns även en så kallad ”session cookie” som löper ut när du lämnar hemsidan. Cookien delar inte information med tredje part.
  • Hilding.nu (_gat)
   Cookien lagrar information om besöksaktivitet. Cookiens syfte är att förbättra besökares användarupplevelse . Cookien är en ”session” cookie och lagras på din dator fram till dess att du lämnar hemsidan. Cookien delar inte information med tredje part.
 • Feedback
  Vi använder vissa cookies för att få återkoppling (feedback) från hemsidans funktioner. Följande cookies används i syfte att ge oss feedback.
  • Hilding.nu (CookieConsent)
   Cookien lagrar information om besöksaktivitet. Cookiens syfte är att förbättra besökares användarupplevelse. Cookien är en ”session” cookie och lagras på din dator i 12 månader. Cookien delar inte information med tredje part.
 • Om du vill ha mer information om hur cookies används på denna hemsida kan du kontakta oss via e-post till info@hildinganders.com


Hur kan du stänga av användningen av cookies?

 • Om du inte accepterar att ovannämnda cookies används kan du ändra din webbläsares inställningar till att antingen neka lagringen av cookies eller till att du informeras om när en hemsida vill lagra cookies på din dator. Cookies som lagrats på datorn vid ett tidigare tillfälle kan också raderas genom webbläsaren (vänligen se mer information om detta nedan i Avsnitt 5). Vänligen notera att nekandet eller raderingen av cookies kan resultera i att vissa delar eller funktioner på vår hemsida inte fungerar.

Hur kan du radera cookies som är sparade sedan tidigare?

 • Om du använder en PC och en uppdaterad version av din webbläsare och önskar radera cookies som är sparade sedan tidigare kan du trycka på CTRL, SHIFT och DELETE samtidigt. Se följande länkar för mer information om användningen av webbläsare:


Sociala medier och widgetar

 • Hemsidor kan använda widgetar för sociala medier vilka tillåter besökare att få tillgång till innehåll från Hilding Anders Sweden AB hemsidor på olika plattformar för sociala medier (bland annat Facebook). För att bättre förstå hur och vilken information som samlas in via sociala medier och vilka cookies som används av sådan tredje part hänvisar vi till gällande dataskyddspolicy för respektive plattform för sociala medier.

Cookies på Ekens webbplats

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan stänga av cookies på länken nedan. Genom att fortsätta använda siten godkänner du att cookien lagras i din webbläsare.

Läs gärna mer om cookies som används och vår privacy policy